Start

 

INTRANÄTDAGARNA 2016

Utveckling av framtidens värdeskapande intranät och digitala arbetsplats

Konferens 15 november 2016 • Temadag 16 november 2016 • Stockholm


Anmäl dig nu!

Benchmarka ditt intranät och ta del av best practice

• Intranätets nya roll i den digitala och mobila arbetsplatsen

• Content och informationshantering – så säkerställer du innehållskvalitet och relevans

 Effektivt sök och enkel användning som bidrar till ökad produktivitet och engagemang

 Framtidens sociala intranät som förbättrar samarbete och kunskapsöverföring

Moderator och inledningstalare

Sara Redin
Facilitator, Consultant and Founder
Redin Consult

Läs mer
x

Sara Redin är en flitigt anlitad intranätexpert med över 17 års erfarenhet med digitala projekt. Hon har både arbetat på kundsidan som projektansvarig och som kundansvarig på digital byrå. Mest erfarenhet har hon dock som oberoende rådgivare om strategi och val av plattform och moderator av internationellt nätverk för utvecklare, digitalt ansvariga och projektledare både för intranät och externwebb. Som oberoende rådgivare har hon hjälpt många stora organisationer med att välja CMS/Portal för digital lösningar och ro projekten i hamn. Saras specialiteter är digital strategi, governance i digitala projekt och stakeholder management. Innan hon startade Redin Consult var hon anställd hos Think! Digital, dansk digital byrå med fokus på design av goda användarupplevelser och dessförinnan nätverks, analys och konferensverksamheten J. Boye.

09.00-09:35 EXPERTANFÖRANE
Intressenthantering i intranätprojekt – så för du samman olika viljor för bästa resultat

 • Vilka är intranätets viktigaste intressenter? – Så kartlägger du dina intressenter och hur kommunikationen ska anpassas
 • Vikten av en effektiv projektdokumentation av intranätkoncept och hur du skapar den
 • Bemanning av styrgrupp och hur du undviker de vanligaste problemen kopplade till det
 • Så styr du förväntningar och ambitioner bland de som kan påverka dina intressen så att du slipper onödiga problem och förseningar
 • Intranätprojektets tvärorganisatoriska karaktär – så tar du kontroll och för samman krafterna i rätt riktning

Keynote Speaker

Martin White
Managing Director
Intranet Focus Ltd.

Läs mer
x

Martin set up Intranet Focus Ltd. in 1999. He consults on the management and development of intranets, the development of information management strategies and the selection and implementation of enterprise search software. In his career he has worked on assignments in nearly 40 countries. He is the author of seven books, including “The Intranet Management Handbook” (2011), “Enterprise Search” (2015) and “Managing Expectations” (2016). Martin has been a Visiting Professor at the Information School, University of Sheffield, since 2002.

13.15-14:00 KEYNOTE SPEAKER
Supercharge your intranet with enterprise search

 • Why hand driers are more important than an intranet
 • Supercharge your intranet with enterprise search
 • Searching, but not finding
 • Focus on decisions and success will follow

Keynote Speaker

Sharon O’Dea
Digital strategy, communication and innovation consultant

Läs mer
x

Sharon is an independent digital strategy consultant and intranet expert. Most recently, she delivered a social intranet for 90,000 staff of a major global bank, across 71 countries. She previously delivered an awardwinning intranet for the UK Parliament. A regular blogger on intranets and the digital workplace, she is also one of the brains behind Intranetizen.com, a world-leading intranet blog and a regular speaker at intranet conferences. Sharon is also co-founder of 300 Seconds, an event series which works to promote diversity at technology conferences

16.40-17:20 KEYNOTE SPEAKER
Let’s build bridges – how utility drives adoption of Enterprise Social Networks 

 • How to identify the features and functionality that will make your intranet an essential tool for employees
 • How to select and prioritise user needs when you have limited time and resources
 • Making your intranet fit for the future – meeting the needs of millennials and beyond

Övriga talare och praktikfall

Jessica Stringer Bodin
Projektledare
Riksdagsförvaltningen

Läs mer
x

Sveriges riksdags intranät har utsetts till ett av de tio bästa intranäten i världen 2016 av det amerikanska konsultföretaget Nielsen Norman Group, som är ledande inom användbarhet och användarupplevelse på webbplatser. Jessica Stringer Bodin som varit projektledare för riksdagens intranät kommer tillsammans med Birgitta Elgemyr, webbredaktör, att berätta om hur de har skapat ett av världens bästa intranät. Jessica har de senaste 17 åren arbetat som projektledare för digitala lösningar för extern och intern kommunikation för både myndigheter och den privata sektorn. Hon har tagit fram flera prisbelönta webbplatser och appar, bland annat för IKEA Sverige, för Utrikesdepartementet och Sida, och nu senast för Sveriges riksdag.

09:35-10:05 PRAKTIKFALL
Modernt, responsivt intranät med fokus på tydlighet och effektivitet

 • Behovs- och målgruppsanalys – så säkerställer du att användarnas behov står i fokus
 • Så involverades viktiga intressenter i en agil och öppen process för stark förankring
 • Rollstyrt och uppgiftsbaserat – så säkerställs snabb och pålitlig information för användarna
 • Demonstration av Sveriges riksdags intranät
 • Så används scrum som arbetsmetod för det löpande innehållsarbetet

Birgitta Elgemyr
Webbredaktör
Riksdagsförvaltningen

Läs mer
x

Sveriges riksdags intranät har utsetts till ett av de tio bästa intranäten i världen 2016 av det amerikanska konsultföretaget Nielsen Norman Group, som är ledande inom användbarhet och användarupplevelse på webbplatser. Jessica Stringer Bodin som varit projektledare för riksdagens intranät kommer tillsammans med Birgitta Elgemyr, webbredaktör, att berätta om hur de har skapat ett av världens bästa intranät. Jessica har de senaste 17 åren arbetat som projektledare för digitala lösningar för extern och intern kommunikation för både myndigheter och den privata sektorn. Hon har tagit fram flera prisbelönta webbplatser och appar, bland annat för IKEA Sverige, för Utrikesdepartementet och Sida, och nu senast för Sveriges riksdag.

09:35-10:05 PRAKTIKFALL
Modernt, responsivt intranät med fokus på tydlighet och effektivitet

 • Behovs- och målgruppsanalys – så säkerställer du att användarnas behov står i fokus
 • Så involverades viktiga intressenter i en agil och öppen process för stark förankring
 • Rollstyrt och uppgiftsbaserat – så säkerställs snabb och pålitlig information för användarna
 • Demonstration av Sveriges riksdags intranät
 • Så används scrum som arbetsmetod för det löpande innehållsarbetet

Cecilia Svensson
VP Group Communications
Perstorp Holding AB

Läs mer
x

Under sin 135-åriga historia har Perstorp AB utvecklats till en världsomspännande koncern inom specialkemi med produktion i Asien, Nordamerika och Europa i en global organisation med stark lokal förankring. Med huvudkontor i Malmö har Perstorpkoncernen idag ca 1.500 anställda i 22 länder. I och med ett omfattande förändringsarbete blev det nya intranätet ett viktigt verktyg för att få med hela organisationen kring nya mål och sätt att arbeta.

10:10-10:40 PRAKTIKFALL
Hur intranätet effektivt kan stötta ett omfattande förändringsarbete

 • Så lägger du din intranätstrategi i linje med dina affärsmål – för effektivare processer, större kunskapsspridning och förstärkt företagskultur
 • Hur får du med dig användarna så att intranätet blir en plattform för dialog och utbyte – inte bara en megafon för ledningen att använda?
 • Så suddar intranätet ut gränser både vad gäller språk, kultur och kommunikationskanaler för bättre samhörighet och produktivitet

Conny Andersson
Webbansvarig
Järfälla kommun

Läs mer
x

I maj lanserade Järfälla kommun med ca 4000 medarbetare sitt nya sociala intranät, med stort fokus på den anställde. För att minska förvaltningsbördan
för sällanredaktörer och samtidigt höja kvaliteten generellt har antalet sidor hållits ned ordentligt och en centraliserad förvaltningsorganisation tagits fram. Dessutom har man lyckats skapa ett intranät som möjliggör effektivt samarbete över förvaltningsgränserna och de nya sociala funktionerna som exempelvis digitala grupprum används flitigt. Under detta föredrag får du ta del av hur de lyckats i praktiken.

11:10-11:40 PRAKTIKFALL
Så riggar du organisationen för en stark intranätförvaltning som säkerställer aktualitet, kvalitet och produktivitet

 • Från informationskanal till ett socialt och verksamhetskritiskt intranät – hur lyckas man i praktiken?
 • Personaliserad och användarvänlig startsida – så rensar du bort allt onödigt tjafs
 • Effektivt samarbete genom tydliga arbetsytor och grupprum – men hur får man hela organisationen att inse fördelarna och att använda dom?

Pär Lannerö
Projektledare
Post- och telestyrelsen

Läs mer
x

I och med kommande EU-direktiv om tillgänglighet och den nyligen skärpta diskrimineringslagen ökar kraven på tillgänglighet och användbarhet på intranät. Pär Lannerö är projektledare för webbriktlinjer.se och är grundare av webbföretaget Metamatrix och har jobbat med webben på olika sätt sedan 1993. Tillsammans med Pia Flodquist har Pär skrivit kapitlet, ”Tillgänglighet på intranät” i boken Intranät som skapar värde och under denna föreläsning kommer du att få en guidning kring vad, varför och hur du ska leva upp till de nya kraven.

11:45-12:15 EXPERTANFÖRANDE
Tillgänglighet på intranätet – så gör du intranätet mer användbart för alla

 • Varför ska vi arbeta med tillgänglighet?
 • Vad innebär tillgänglighet på intranätet och hur uppfattas ett otillgängligt intranät av personer med funktionsnedsättning?
 • Viktiga tillgänglighetsåtgärder som bidrar till ökad effektivitet och användbarhet
 • Hur kan man säkerställa att intranätet lever upp till de nya kraven på tillgänglighet?

Sofie Schough
Kommunikationschef
Coor

Läs mer
x

Den digitala transformationen ställer helt nya krav på svenska företag och organisationer att ställa om till en mer digital verksamhetsmodell med effektivare och mer flexibla arbetssätt. Gränserna mellan det fysiska kontoret och de virtuella arbetsmiljöerna suddas ut, men hur lyckas man egentligen skapa en sömlös upplevelse i praktiken? Coor har arbetat fram nya lösningar för att förenkla vardagen i den digitala arbetsplatsen. Under denna föreläsning får du ta del av hur detta bidragit till en arbetsplats med ökad effektivitet, produktivitet och attraktivitet.

14:05-14:35 PRAKTIKFALL
Så utformar du den digitala arbetsplatsen för att stötta ett mobilt och aktivitetsbaserat arbetssätt

 • Hur skapar du rätt förutsättningar för att gå från traditionellt skrivbord till att lösa uppgifterna där det är naturligt och bäst?
 • Hur ska man se på den fysiska arbetsplatsen i förhållande till den digitala?
 • Hur skapas ett uppgiftsorienterat intranät som stöttar organisationens övergripande processer och mål?
 • Hur kan intranätet stötta en frikopplad organisation och underlätta samverkan och interaktion?

Elin Brozén
Verksamhetschef, Kommunikationsenheten
Landstinget i Västmanland

Läs mer
x

Landstinget Västmanland har med sina 7000 anställda inom cirka 70 olika yrken infört ett molnbaserat intranät – något som aldrig tidigare gjorts i den skalan och komplexiteten inom offentlig förvaltning i Sverige. I januari 2016 lanserades det nya intranätet, ”Arbetsplatsen”, en molnbaserad arbetsplats som är lättillgänglig, personaliserad och skapar möjlighet för dynamiska samarbete i verksamheten. Utmaningen är hela tiden är att skapa delaktighet och verktyg som stöttar verksamheten där det händer. Inte verktyg som stöttar en hierarkisk organisation. Under denna föreläsning får du följa med LTV:s intranätresa upp i molnet.

14:40-15:10 PRAKTIKFALL
Sveriges första molnbaserade intranät bland landsting och regioner

 • Hur gick resan från klassiskt infotungt intranät till flexibel digital arbetsplats?
 • Så tacklas utmaningarna med att samla ihop behoven i en så stor och diversifierad organisation
 • Så skapas nya möjligheter för landstingets personal att samarbeta för kunskapsdelning och möjlighet att fatta snabbare och bättre beslut
 • Hur hanteras informationssäkerhetsrisken som molnet innebär?
 • Hur har intranätet tagits emot – är resan slut nu?

Pia Lindhe
Kommunikationsdirektör
Telenor Sverige

Läs mer
x

Telenor Sverige har pilottestat Facebook Workplace sedan mars 2016. Syftet är att ge medarbetarna den bästa möjliga plattformen för att skapa nya arbetsätt för samverkan och ett ökat positivt engagemang inom organisationen. På denna föreläsning får du lära dig mer om Telenors pilot, vilka utmaningar de tampats med och hur verktyget idag har blivit en naturligen del av vardagen.

16:05-16:35 PRAKTIKFALL
Telenor gör Facebook Workplace som arbetsverktyg för 35 000 anställda
Telenors ambition är att ta våra kunder till nästa steg i deras digitala liv, så är det också viktigt att vi lever som vi lär och har ett digitalt förhållningssätt till vårt eget arbete. Vi ser redan idag en positiv effekt på det interna engagemanget.

Paneldebatt – Hur skapas framtidens intranät?

Läs mer
x

Vilka är möjligheterna, utmaningarna och hur skapas verksamhetsnytta som matchar morgondagens behov? Under denna debatt diskuteras olika lösningars för- och nackdelar för att underlätta ditt investeringsbeslut.

Läs mer om Intranätdagarna 2016

Läs mer
x

Intranätdagarna är Sveriges ledande och mest kvalitativa intranätkonferens som nu genomförs för 12:e året i rad!

År efter år får konferensen ett väldigt högt betyg, nu senast fick konferensen snittbetyget 4,2 av 5 och 99% av deltagare var nöjda med evenemanget. Det som uppskattas mest är att konferensen är ett effektivt sätt att ta del av hur andra löser sina intranätutmaningar. Eftersom talarna demar sina intranät och lyfter både framgångsfaktorer och fallgropar kan du enkelt lära av de som ligger i framkant och på så sätt underlätta din egen resa. Vi gör det enkelt för dig att benchmarka ditt intranät, inspireras och lära av andra organisationer i framkant, för det behövs. 

Lever ditt intranät verkligen upp till användarnas verkliga behov?
Att ständigt säkerställa hög relevans och trovärdighet och samtidigt säkra upp för att användarna hittar vad de söker och kan arbeta smidigt för ökad produktivitet, kräver sin insats. Därför samlar vi de främsta experterna och praktikfallen på området. 

Intranätdagarnas ställningstaganden och löfte till dig:

 1. Vi leder utvecklingen
  I över 10 år har vi utvecklat ledande intranätkonferenser i Sverige. Vår ambition är att fortsätta erbjuda det evenemang som skapar mest värde och på bästa sätt hjälper intranätansvariga i deras utmaningar.
 2. Utifrån dina behov
  Våra evenemang bygger på gedigen research och djupintervjuer för att hitta konkreta behov och utmaningar hos målgruppen. Därigenom kan vi säkerställa att evenemanget ger dig som intranätansvarig konkret nytta på hemmaplan.
 3. Konkreta erfarenheter och de bästa praktikfallen
  Vi söker kontinuerligt efter de företag och organisationer som redan gjort den resa som du står inför och som kan dela med sig av sina erfarenheter när vi bygger upp innehållet i konferensen. Vi väljer noggrant ut de praktikfall som enligt vår research är de mest värdefulla för dig.
 4. Nätverk och erfarenhetsutbyte med kollegor
  Att knyta nya kontakter och nätverka med kollegor är en viktig del av en konferens. Vi erbjuder olika arenor för nätverkande i samband med evenemanget, såväl fysiskt som digitalt.
 5. Oberoende
  Vi är ett oberoende konferens- och utbildningsföretag. Dina behov och utmaningar som intranätansvarig är vårt fokus, inte något annat.
 6. Kvalitet före kvantitet
  Vi har aldrig haft ambitionen att vara störst men arbetar hårt för att skapa det evenemang som ger mest värde vilket vi endast kan göra genom punkterna ovan.

 

Boka in dessa dagar redan nu, det är här vi skapar framtidens sociala intranät som förbättrar samarbete och kunskapsöverföring!

 

Sagt om Ability Partners konferenser

Läs mer
x

”Ability Partner arrangerar bra seminarier – kanske de bästa – för intranät”
Lena Wemar, Kommunikationsansvarig, tekniska kommunikationskanaler, SVT

”Jag älskade det! Jag lärde mig massor av högt och lågt. Jag arbetar på ett stort företag med höga säkerhetskrav. Ändå fick jag en massa idéer av de mindre företagens lösningar, och mängder av nya ingångar till mitt arbete”
Elisabeth Redlig, Fotograf och webredaktör, Vattenfall

”Profssig arrangör. Bokar intressanta talare”
Fredrik Norlin, Intranet Manager, Sandvik

”Ni lockar bra talare med relevanta historier”
Josefin Pålsson, Kommunikatör, Orkla Foods

”Trevlig arrangör som lägger stor vikt vid att välja ut en bra mix av ämnen och presentatörer. Det märks att ni vill att alla ska ha trevligt och vara nöjda vilket jag uppfattar att ni lyckas bra med”
Åsa Borg, Kommunikatör, Linköpings Universitet

Hålltider under dagen

08:30-09:00
Registrering med morgonkaffe, smörgås och nätverkande

09:00-09:35
Sara Redin, Redin Consult

09:35-10:05
Jessica Stringer Bodin, Riksdagsförvaltningen
Birgitta Elgemyr, Riksdagsförvaltningen

10:10-10:40
Cecilia Svensson, Perstorp Holding AB

10:40-11:10
Förmiddagskaffe och nätverkande

11:10-11:40
Conny Andersson, Järfälla kommun

11:45-12:15
Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen

12.15-13:15
Lunch och nätverkande

13:15-14:00
Martin White, Intranet Focus Ltd

14:05-14:35
Sofie Schough, Coor

14:40-15:10
Elin Brozén, Landstinget i Västmanland

15.10-15:40
Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:40-16:00
Paneldebatt

16:05-16:35
Pia Lindhe, Telenor Sverige

16:40-17:20
Sharon O’Dea, Digital strategy, communication and innovation
consultant

17:20-17:30
Dagen sammanfattas

Välkommen till mingel – passa på att nätverka under avslappnade former!

Allt detta får du

 • 2 Keynote Speakers + 2 expertanföranden + 6 praktikfall + paneldebatt

 • Effektiv omvärldsbevakning – behovsstyrd konferens med de mest aktuella frågeställningarna

 • Förbättra samarbetet och kunskapsöverföringen i ditt sociala intranät

 • Öka produktiviteten genom effektivt sök och smidig dokumenthantering

 • Skapa ett levande och relevant intranät – i praktiken

 • Intranätets roll i den digitala arbetsplatsen – så tar du ett helhetsgrepp

 • Hör hur andra parerat dikeskörningar och slipp göra dom själv

 • Temadag – utveckla framtidens värdeskapande intranät och digitala arbetsplats


Ladda ner programmet

Intranatdagarna-2016-2

16 november separat bokningsbar teamdag

Utveckla framtidens värdeskapande intranät och digitala arbetsplats

Konkreta metoder för att skapa en intranätstrategi i linje med dina verksamhetsmål och dina användares behov

Temadagen leds av

Stefan Strömquist
Intranet Strategist and Solutions Architect
NetRelations

Läs mer
x

Temadagen leds av Stefan Strömquist, som är intranätsstrateg och specialist inom Digital Workplace, Intranet Strategy och Collaboration. Genom att fokusera på att skapa värde och nytta brinner Stefan för att utveckla intranät som blir en uppskattad digital arbetsplats för alla medarbetare i organisationen.

Ett intranät utan mening, syfte och styrning kommer sällan eller aldrig att bli bra. Det gäller att ta fram en intranätstrategi som utgår från verksamhetens och användarnas verkliga behov, mål och situation. Fokus och prioritet behöver vara att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. Men hur skapas detta fundament för den digitala arbetsplatsen? Denna temadag kommer att ge dig svaren.

16 NOVEMBER SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG

Ur innehållet

 • Så definieras vision, syfte och målsättningar med utgångspunkt i hur intranätet kan stödja verksamhetens strategiska mål
 • Så undersöker du verksamhetens behov och de uppgifter som användarna (målgrupperna) behöver hjälp med, samt hur dom är prioriterade mot varandra
 • Att etablera en nyttoutvärderingsplan för att kunna mäta och optimera hur intranätet levererar mot målen och utvecklas mot visionen
 • Hur skapas en organisation som kan äga, styra, leda och driva arbetet kring intranätet och säkerställa stöd för intranätstrategin från viktiga intressenter?
 • Att fastställa regler och riktlinjer kring governance som säkerställer att bland annat krav, utveckling och innehåll hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt
 • Planera intranätets utveckling och roadmap baserat på den strategiska kunskap man nu har om intranätets roll och syfte i organisationen

One size does not fit all. Under denna temadag får du med utgångspunkt i ovanstående områden kunskap för att själv kunna identifiera och definiera vilka unika faktorer som är kopplad till just din verksamhet och hur dessa påverkar hur du bör utforma din intranätstrategi för bästa resultat. Du kommer även att få flera tillfällen till diskussion och arbete tillsammans med de andra kursdeltagarna.

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN
08:30 Registrering med kaffe och smörgås
09:00 Temadagen inleds
16:00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.

 

SamarbetspartnersIntresserad av en affärsutställning? Klicka här!

”Ability Partner arrangerar bra seminarier – kanske de bästa – för intranät”
Lena Wemar, Kommunikationsansvarig, tekniska kommunikationskanaler, SVT

”Profssig arrangör. Bokar intressanta talare”
Fredrik Norlin, Intranet Manager, Sandvik

”Jag älskade det! Jag lärde mig massor av högt och lågt. Jag arbetar på ett stort företag med höga säkerhetskrav. Ändå fick jag en massa idéer av de mindre företagens lösningar, och mängder av nya ingångar till mitt arbete”
Elisabeth Redlig, Fotograf och webredaktör, Vattenfall

”Välorganiserat, bra tempo, intressanta programpunkter”
Johan Scherwin, Kommunikatör, Rättsmedicinalverket

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög kvalitet”
Anna Blom, Polisen

98,3% av deltagarna på vår förra intranätkonferens rekommenderar evenemanget för andra!

Pris

Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt.

Konferens – 15 november
6.980 kr
Leverantörer & konsulter 9.980 kr

Temadag – 16 november
Pris för deltagare på konferensen 

2.480 kr – 4.000 kr i rabatt

Ordinarie pris 6.480 kr

Rabatter

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr, per person för konferensen.

DIK
Som medlem i DIK får du 20% rabatt på ordinarie pris. Glöm inte att uppge att du är medlem vid anmälan

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Obs! Alla priser är exkl. moms.

Tid & plats

Konferens 15 november 2016
Lundqvist & Lindqvist
Klarabergsviadukten 90
Stockholm

Temadag 16 november 2016
Summit Hitechbuilding
Sveavägen 9
Stockholm

Boende i Stockholm

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt.

Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00

Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

 

[eduadmin-bookingview]

Anmälan

[formidable id=3]

Kontakta oss

Om Ability Partner

Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden sedan 2004 utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.

Läs mer om oss och ta del av vårt hela utbud på www.abilitypartner.se

 

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
Fax 08-694 91 04
e-post info@abilitypartner.se